linia

INDEKS REPRESJONOWANYCH

- Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR

"Indeks Represjonowanych" to program badawczy ( realizowany od 1988 roku ), 

w ramach którego prowadzona jest całościowa, imienna dokumentacja losów obywateli polskich prześladowanych w ZSRR w latach 1939–59

slodkowski_antoni
slodkowski_boleslaw
slodkowski_michal
slodkowski_waclaw

home
Home

ok